×

BAY TRỘN MẪU THÍ NGHIỆM

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BAY TRỘN MẪU THÍ NGHIỆM Xuất xứ: Trung Quốc Bay trộn to dùng để xúc hoặc trộn mẫu vật khi sử dụng để thí nghiệm... 

BAY TRỘN MẪU THÍ NGHIỆM

Xuất xứ: Trung Quốc
Bay trộn to dùng để xúc hoặc trộn mẫu vật khi sử dụng để thí nghiệm...