×

BÌNH ĐO TỶ TRỌNG LE CHATELIER

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BÌNH ĐO TỶ TRỌNG LE CHATELIER Bình này dùng để đo tỷ trọng xi măng. Thể tích 250 ml. Vạch chia từ 0 – 1 ml và  từ 18 – 24 trên cổ bình
Độ chính xác 0,5 ml
Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C188; AASHTO T133

BÌNH ĐO TỶ TRỌNG LE CHATELIER

Bình này dùng để đo tỷ trọng xi măng .
Thể tích 250 ml
Vạch chia từ 0 – 1 ml và  từ 18 – 24 trên cổ bình
Độ chính xác 0,5 ml
Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C188; AASHTO T133