×

BÌNH TỶ TRỌNG XI MĂNG CÓ BẦU - 250ML

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BÌNH TỶ TRỌNG XI MĂNG CÓ BẦU - 250ML Dùng để đo tỷ trọng xi măng trong phòng thí nghiệm, bình có dung tích tối đa 250ml. 

BÌNH TỶ TRỌNG XI MĂNG CÓ BẦU - 250ML

Xuất xứ: Trung Quốc

Thể tích 250 ml

Vạch chia từ 0 - 1 ml và  từ 18 - 24 trên cổ bình

Độ chính xác 0,5 ml