×

BÌNH XỊT RỬA MẪU THÍ NGHIỆM

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BÌNH XỊT RỬA MẪU THÍ NGHIỆM Dùng trong việc rửa hoặc làm ẩm bề mặt mẫu vật thí nghiệm... 

BÌNH XỊT RỬA MẪU THÍ NGHIỆM

Xuất xứ: Trung Quốc
Dùng trong việc rửa hoặc làm ẩm bề mặt mẫu vật thí nghiệm...