×

BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG 2 ĐIỂM

Mã sản phẩm: BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG 2 ĐIỂM

Giá: Liên hệ

BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG 2 ĐIỂM là dụng cụ dùng để gá uốn mẫu bê tông dầm cố kích thước 150mm x 150mm x 600mm, trong thí nghiệm xác định cường độ chịu nén uốn của mẫu bê tông. 

BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG 2 ĐIỂM
Xuất xứ: Việt Nam
- khoảng cách giữa 2 gối uốn dưới 450mm
- Khoảng cách giữa 2 gối uốn trên 150mm

Sản phẩm liên quan

Thiết bị Thắng Phát
MÁY NÉN BÊ TÔNG - 2000KN

MSP: MÁY NÉN BÊ TÔNG

Thiết bị Thắng Phát
THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ CỦA BÊ TÔNG GQC-1

MSP: THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ CỦA BÊ TÔNG GQ

Thiết bị Thắng Phát
KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG LẬP PHƯƠNG BẰNG NHỰA 150MM

MSP: KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG LẬP PHƯƠNG BẰNG NHỰA 150MM

Thiết bị Thắng Phát
MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC

MSP: MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC