×

BỘ GỐI UỐN THÉP

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BỘ GỐI UỐN THÉP Được sử dụng cho máy kéo thép dùng để thử uốn các loại thép, nhằm đánh giá chất lượng của thép. Bộ gối uốn thép được sản xuất tại Việt Nam từ thép cứng đặc biệt và qua quá trình tôi luyện để đạt tới độ cứng phù hợp. 

BỘ GỐI UỐN THÉP
Xuất xứ: Việt Nam
Bộ bao gồm:

Gối uốn thép đường kính D20x100mm

Gối uốn thép đường kính D30x100mm

Gối uốn thép đường kính D40x100mm

Gối uốn thép đường kính D50x100mm

Gối uốn thép đường kính D60x100mm

Gối uốn thép đường kính D70x100mm

Gối uốn thép đường kính D80x100mm

Gối uốn thép đường kính D90x100mm

Gối uốn thép đường kính D100x100mm

Gối uốn thép đường kính D110x100mm

Gối uốn thép đường kính D125x100mm

Gối uốn thép đường kính D140x100mm

Gối uốn thép đường kính D160x100mm

Gá trên gối uốn thép  D30-D50 dài 100mm

Gá trên uốn thép  D60-D110 dài 100mm 

Gá trên gối uốn thép  D110-D160 dài 100mm 

Gá dưới gối uốn théo của máy kéo thép.

Thanh ren định vị gối dưới của máy kéo thép