×

BỘ KIM VICA (VICAT) - TRUNG QUỐC

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BỘ KIM VICA (VICAT) - TRUNG QUỐC Là dụng cụ dùng để xác định thời gian cần thiết để kim vicat cải biến đạt độ lún phù hợp xuống khối vữa xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn, hay xác định thời gian đông kết của vữa xi măng. 

Vữa xi măng có độ dẻo tiêu chuẩn là vữa được chế tạo từ lượng xi măng, nước cố định và lượng cát tiêu chuẩn thích hợp để kim vicat cải biến đạt độ lún phù hợp vào khối vữa xi măng. 

BỘ KIM VICA (VICAT) - TRUNG QUỐC
Xuất xứ: Trung Quốc

Dụng cụ Vicat có cấu tạo phù hợp TCVN 6017:1995 (ISO 9697:1989) trừ kích thước kim và khối lượng phần chuyển động.
Bao gồm: Thân chính gắn thước

- Thanh dẫn.

- 03 kim chuẩn.

- Khâu chuẩn.

- 2 tấm kính.

- Kim to dùng xác định độ dẻo tiêu chuẩn của vữa có đường kính (17,5 ± 0,5) mm.
- Khối lượng toàn phần của phần chuyển động, bao gồm cả kim là (400 ± 0,5)g.
- Kim nhỏ dùng xác định thời gian đông kết của vữa có đường kính (2 ± 0,05) mm.
- Khối lượng toàn phần của phần chuyển động, bao gồm cả kim nhỏ là (300 ± 0,5)g. Khuôn thử độ dẻo tiêu chuẩn và thời gian đông kết có dạng hình trụ, đường kính trong (76 ± 0,5) mm và chiều cao là (40 ± 1) mm.
- Chày đầm mẫu