×

BỘ LẤY MẪU TRONG CHAI, LON BẰNG TAY

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Đo CO2 dựa trên phương pháp Giãn Thể Tích Nhiều Lần đã đăng được ký đảm bảo độ độ lệch chuẩn lặp lại 0.005 vol. - Không bị ảnh hưởng bởi các khí khác hòa tan như không khí hoặc N2 

Sensor O2 quang hóa độ phân giải cao mới chính xác và mang tới độ lệch chuẩn lặp lại ±2 ppb - Thể tích mẫu thấp khoảng 100 mL cho các kết quả đo CO2 và O2 tin cậy, thậm chí cả với các chai thể tích rất nhỏ - Các kết quả đo CO2 và O2 có được chỉ sau 90 giây - Giao diện người sử dụng thuận tiện với màn hình LCD màu và các chỉ dẫn rõ nét từ menu - Bộ nhớ lưu trữ toàn bộ các thông số vết của 500 kết quả đo - Thích hợp để lấy mẫu trong chai, lon nước giải khát hoặc bia - Đường ống mẫu vào: Ǿ 6 mm ~ Ǿ 4 mm - Kích thước chai, lon: chiều cao tối thiểu 50mm, tối đa 360mm ; đường kính: tối đa 92mm. - Kích thước máy : 550 x 170 x 250mm 

Bộ lấy mẫu trong chai, lon bằng tay

Model: ISD 3000

Hãng sản xuất: Canneed - Hồng Kông

Đo CO2 dựa trên phương pháp Giãn Thể Tích Nhiều Lần đã đăng được ký đảm bảo độ độ lệch chuẩn lặp lại 0.005 vol.

-          Không bị ảnh hưởng bởi các khí khác hòa tan như không khí hoặc N2

-          Sensor O2 quang hóa độ phân giải cao mới chính xác và mang tới độ lệch chuẩn lặp lại ±2 ppb

-          Thể tích mẫu thấp khoảng 100 mL cho các kết quả đo CO2 và O2 tin cậy, thậm chí cả với các chai thể tích rất nhỏ

-          Các kết quả đo CO2 và O2 có được chỉ sau 90 giây

-          Giao diện người sử dụng thuận tiện với màn hình LCD màu và các chỉ dẫn rõ nét từ menu

-          Bộ nhớ lưu trữ toàn bộ các thông số vết của 500 kết quả đo

- Thích hợp để lấy mẫu trong chai, lon nước giải khát hoặc bia

- Đường ống mẫu vào: Ǿ 6 mm ~  Ǿ 4 mm

- Kích thước chai, lon: chiều cao tối thiểu 50mm, tối đa 360mm ; đường kính: tối đa 92mm.

- Kích thước máy : 550 x 170 x 250mm