×

BỘ THÍ NGHIỆM THẤM ĐẤT-CÁT

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BỘ THÍ NGHIỆM THẤM ĐẤT-CÁT là dụng cụ dùng để xác định tính thấm của đất dạng hạt ( Cột nước không đổi )

BỘ THÍ NGHIỆM THẤM ĐẤT-CÁT

Xuất xứ: Việt Nam
Theo tiêu chuẩn ASTM D2434
Bao gồm:

-Bảng cột nước với 3 ống áp kế thủy tinh gắn thước 1000mm

-Hệ thống van chia

-Ống dẫn và bình nước