×

BỘ XUYÊN TĨNH

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

BỘ XUYÊN TĨNH Là thiết bị dùng để thí nghiệm xác định sức kháng xuyên của đất. Thí nghiệm kháng xuyên là ấn vào trong đất một đầu xuyên cùng với hệ thống cần xuyên bằng lực tĩnh. Khi thí nghiệm vận tốc xuyên phải đảm bảo theo quy ước. 

BỘ XUYÊN TĨNH
Xuất xứ: Việt Nam
Bao gồm:
- 3 thanh cần xuyên dài 500 x 20 (mm)
- 3 mũi côn xuyên tiêu chuẩn 30 x 53 (mm)
- Tay cầm
- Cung lực ( Võng kế ) 1,2 Kn

Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh dùng để:
- Xác định ranh giới các lớp đất, bề mặt các lớp đất và bề mặt lớp đất đá cứng, xác định độ đồng nhất của các lớp đất và khoanh định dị thường khác của đất.
- Xác định độ chặt của đất loại cát.
Đối chứng với khoan thăm dò và thí nghiệm trong phòng để phân chia loại đất và xác định một số đặc trưng cơ lý của các lớp đất, phục vụ thiết kế nền móng trong điều kiện cho phép.
Xác định sức chịu tải của móng cọc.