×

CÁT TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

CÁT TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM Dùng để thí nghiệm thử cường độ xi măng theo tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn ASTM C778, Thí nghiệm xác định độ chặt K bằng phương pháp rót cát hiện trường. 

CÁT TIÊU CHUẨN THÍ NGHIỆM
Xuất xứ: Việt Nam/Nhập khẩu Mỹ