×

CỐC ĐONG THÍ NGHIỆM 50-100-200-500-800-1000-2000ML

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

CỐC ĐONG THÍ NGHIỆM 50-100-200-500-800-1000-2000ML Sử dụng để thực hiện các thí nghệm phân tich chính xác hàm lượng các chất, hoặc là phát hiện định tính và định lượng của chất đó trong dung dịch cần kiểm tra hay còn gọi là mẫu. 

CỐC ĐONG THÍ NGHIỆM 50-100-200-500-800-1000-2000ML

Xuất xứ: Trung Quốc

Phân loại:

 • Cốc đong có vòi 50ml
 •  
 • Cốc đong có vòi 100ml
 •  
 • Cốc đong có vòi 200ml
 •  
 • Cốc đong có vòi 500ml
 •  
 • Cốc đong có vòi 800ml
 •  
 • Cốc đong có vòi 1000ml
 •  
 • Cốc đong có vòi 2000ml