×

CỐI CHÀY ĐỒNG THÍ NGHIỆM

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

CỐI CHÀY ĐỒNG THÍ NGHIỆM Cối chày đồng dùng để giã mẫu dùng cho phòng thí nghiệm 

CỐI CHÀY ĐỒNG THÍ NGHIỆM

Cối chày đồng dùng để giã mẫu dùng cho phòng thí nghiệm