×

DANH SÁCH CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

28/10/19

Tập 1- Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng.

Tập 2- Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng.

Tập 3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng.

Tập 4- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựng.

Tập 5- Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.

Tập 6- Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Tập 7- Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựng.

Tập 8- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

Tập 9- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu thép và bêtông cốt thép.

Tập 10-Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thử.

Tập 11- Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựng.

Quyển 1: Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát, trắc địa xây dựng (1384 trang A4).

I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN.

1.Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn.

1.TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

2.TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

3.TCXD VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.

4.TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-Tiêu chuẩn thiết kế.

5.TCVN 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện.

6.TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ.

7.TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-Tiêu chuẩn thiết kế.

8.TCVN 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường.

II.TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT XÂY DỰNG.

9. TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắt cơ bản.

10. TCVN 4119:1985 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa.

11. TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại.

12. TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng.

13. TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.

14. TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật.

15. TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst.

16. TCXDVN 270:2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá.

17. 22 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.

18. 22 TCN 171:1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở.

19. 14 TCN 13:1985 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và khảo sát các công trình ngầm.

20. 14 TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế xây dựng.

21. 14 TCN 115-2000 Thành phần, nộI dung, và khốI lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

22. 14TCN 116-1999 Thành phần khốI lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

23. 14TCN 4- 2003. Thành phần nộI dung, KhốI lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

24. 14TCN 118-2002 Thành phần, nộI dung và khốI lượng lập dự án đầu tư thủy lợi.

25. 14TCN 83-91 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan.

III.TIÊU CHUẨN TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG.

26.TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong công trình xây dựng – Yêu cầu chung.

27. TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.

28. TCXD 203:1997 Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

29. TCXDVN 271:2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng bằng phương pháp đo cao hình học.

30. TCXDVN 351:2005 Quy trình quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình.

31. TCXDVN 357:2005 Nhà và công trình dạng tháp- Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa.

32. 14 TCN 141-2005 Quy phạm đo vẽ mặc cắt, Bình đồ địa hình công trình thủy lợi.

33. 14TCN 40-2002 Quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh.

34. TCN 102-2002 Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi.

35. 14 TCN 22-2002 Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi.

Quyển 2: TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

I. TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC.

1.TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngũ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật-Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ.

2.TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc-Từ vựng.

3.TCVN 2: 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế- Khổ giấy.

4.TCVN 3: 1974 Hệ thống thiết kế tài liệu - Tỷ lệ.

5.TCVN 7286: 2003 Bản vẽ kỹ thuật-Tỷ lệ.

6.TCVN 6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc- Cách trình bày bản vẽ- Tỷ lệ.

7.TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung rên.

8.TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng-Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ.

9.TCVN 5: 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế-Hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặc cắt.

10.TCVN 11: 1978 Hệ thống tài liệu thiết – Hình chiếu trục đo.

11.TCVN 6080:1995 Bản vẽ xây dựng – Phương Pháp chiếu.

12.TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng-Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn-nguyên tắc chung.

13.TCVN 8-30:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biểu diễn- Phần 30: Quy ước cơ bản về hình chiếu.

14.TCVN 8-40:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biễu diễn-Phần 40: Quy ước cơ bản về mặt cắt và hình cắt

15.TCVN 8-50:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 50: Quy ước cơ bản nét vẽ.

16.TCVN 8-1993 Các nét cắt.

17.TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn-Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ.

18.TCVN 8-21:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD.

19.TCVN 5570:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng – Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ.

20.TCVN 4:1993 Ký hiệu bằng chữ của các đạI lượng.

21.TCVN 3986:1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng.

22.TCVN 7:1993 Ký hiệu vật liệu.

23.TCVN 5897:1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình ký hiệu các phòng các diện tích khác.

24.TCVN 6003:1995 Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình.

25.TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng.

26.TCVN 6084:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Ký hiệu cho cốt thép xây dựng.

27.TCVN4609: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Đồ dùng trong nhà-Ký hiệu quy uớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà.

28.TCVN 4455:1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ kỹ thuật.

29.TCVN 142:1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên.

30.TCVN 192: 1986 Kích thước ưu tiên.

31.TCVN 7287:2003 Bản vẽ kỹ thuật – chú dẫn phần tử.

32.TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước theo modun trong xây dựng-Nguyên tắc cơ bản.

33.TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng-Biểu diễn các kích thước môdun, các đường lướI mô đun.

34.TCXD 214:1998 Bản vẽ kỹ thuật-Hệ thống nghi mã và trích dẫn(Tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan.

35.TCVN 223:1998 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện.

36.TCVN 5671:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Hồ sơ thiết kế kiến trúc.

37.TCXD 212:1998 Bản vẽ xây dựng-Cách vẽ bản vẽ kiến trúc phong cảnh.

38.TCVN 6083:1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép.

39.TCVN 6078:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng.

40.TCVN 6085:1985 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng – nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công và kết cấu chế tạo sẵn.

41.TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng - Bản thống kê cốt thép.

42.TCVN 3988:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc trình bày những sửa đổI khi vận dụng tài liệu thiết kế.

43.TCVN 3990: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng.

44.14 TCN 119-2002 Thành phần nộI dưng và khốI lượng lập thiết kế công trình thủy lợi.

45.14 TCN 21-2005 Bản vẽ thủy lợI – Các nguyên tắc trình bày.

II. TIÊU CHUẨN THUẬT NGŨ-PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ.

46.TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung.

47.TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu-Thuật ngữ.

48.TCXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đạI lượng vật lý và định nghĩa.

49.TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.

50.TCXD 13:1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng-Nguyên tắc chung.

51.TCVN 4391:1986 Khách sạn du lịch-Xếp hạng.

52.TCVN 4923:1989 Phương tiện và biện pháp chống ồn-Phân loại.

53.TCVN 3905:1984 Nhà ở nhà công cộng-Thông số hình học.

54.TCVN 3904: 1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học.

55.TCVN 3906-1984 Nhà công nghiệp – Thông số hình học.

56.TCXDVN 306:2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng.

57.TCXDVN 339:2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian.

58.TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư-Mức độ ồn tốI đa cho phép.

59.TCVN 5713:1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường.

60.TCXD 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mốI cho công trình xây dựng mới.

III. TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ THIẾT KẾ.

61.TCVN 2737:1995 TảI trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế.

62.TCXD 229-1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tảI trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995

63.QPTL-C-1-78 Quy phạm tảI trọng và tác dụng lên công trình thủy lợi.

64.QPTL-C-75 Quy phạm tính toán cống thủy lực dướI sâu.

65.QPTL-C-8-76 Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn.

66.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần I- Quy định chung , tác động của động đất và quy định đốI vớI kết cấu nhà.

67.TCXDVN 375:2006 Thiết kế công trình chịu đông đất - Phần II- Nền móng-Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.

68.TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

69.TCXD 57-73 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công.

70.TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.

71.TCXD 288:1998 LốI đi cho ngườI tàn tật trong công trình - Phần I-LốI đi cho ngườI dùng xe lăn – Yêu cầu thiết kế.

72.TCXDVN 264:2002 Nhà công trình – nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.

73.TCXDVN 266:2002 Nhà ở-Hướng dẫn xây dựng để ngườI tàn tật tiếp cận sử dụng.

74.TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở -Chỉ dẫn thiết kế.

75.TCXDVN 175:2005 Mức ồn tốI đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

76.TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế.

77.TCVN 1620:1975 Nhà máy điện và trạm điện trong sơ đồ cung cấp điện – Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện

78.TCVN 6170-1:1996 Công trình biển cố định - Phần I-Quy định chung.

79.TCXDVN 6171:1996 Công trình biển cố định – Quy đinh về giám sát kỹ thuật và phân cấp.

80.TCVN 6170-2:1998 Công trình biển cố định - Điều kiện môi trường.

81.TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định - Phần 3: TảI trọng thiết kế.

82.TCXDVN 377:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.

83.TCXDVN 387:2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế.

84.22 TCN 356-06 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bêtông nhựa sử dụng nhựa đường polime.

85.TCXDVN 385:2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.

Quyển 3: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG.

1. TCVN 4451:1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

2. TCVN 4450:1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế.

3. TCXDVN 353:2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế.

4. TCXVN 323: 2004 Nhà cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế.

5. Quyết định 21/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc sửa đổI bổ sung một số nộI dung của TCXDVN 323:2004

6. TCXDVN 276:2003 Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

7. TCVN 3981:1985 Trường đạI học – Tiêu chuẩn thiết kế.

8. TCXDVN 275:2002 Trường trung học chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế.

9. TCXDVN 60: 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế.

10. TCVN 3978:1984 Trường học phổ thông – Tiêu chuẩn thiết kế.

11. TCXDVN 260:2002 Trường mầm non – Tiêu chuẩn thiết kế.

12. TCVN 4601:1988 Trụ sở cơ quan – Tiêu chuẩn thiết kế.

13. TCXDVN 281: 2004 Nhà văn hóa thể thao – nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

14. TCXDVN 287:2004 Công trình thể thao-Sân thể thao – tiêu chuẩn thiết kế.

15. TCXDVN 288:2004 Công trình thể thao - Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế.

16. TCXDVN 289:2004 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.

17. TCVN 4470:1995 Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế.

18. 52TCN – CTYT 39: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa cấp cứu, Điều trị tích cực và phòng độc-Bệnh viện đa khoa.

19. 52TCN – CTYT 40: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa.

20. 52TCN – CTYT 37:2005 Tiêu chuẩn thiết kế-Các khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa.

21. 52TCN – CTYT 38:2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa phẩu thuật - Bệnh viện đa khoa.

22. TCVN 5577-1991 Rạp chiếu bóng – Tiêu chuẩn thiết kế.

23. TCXDVN 355:2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – Phòng khán giả - yêu cầu kỹ thuật.

24. TCVN 5065: 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế.

25. TCXDVN 361: 2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.

II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI.

26. TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế.

27. TCVN 4371: 1986 Nhà kho – nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

28. TCVN 4090: 1985 Đường ống dẫn chính dầu – và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.

29. TCVN 4530:1998 Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế.

30. TCVN 3995: 1985 Kho phân khô thoáng – Tiêu chuẩn thiết kế.

31. TCVN 3996:1985 Kho giống lúa – tiêu chuẩn thiết kế.

32. TCVN 5452:1991 Cơ sở giết mổ - yêu cầu vệ sinh.

33. TCXDVN 285:2002 Công trình thủy lợI – Các quy định chủ yếu về thiết kế.

34. TCVN 4118: 1985 Hệ thống kênh tướI – Tiêu chuẩn thiết kế.

35. HDTL –C-4-76 Hướng dẫn thiết kế tường chắn – Công trình thủy lợi.

36. HDTL-C- 7-83 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tướI tiêu nước.

37. QP. TL –C-5-75 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược – Công trình thủy nông.

38. 14 TCN 57-88 Thiết kế dẫn dòng trong công trình thủy lợi.

III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG.

39. TCVN 4117:1985 Đường sắt khổ 1435mm-Tiêu chuẩn thiết kế.

40. TCVN 4527: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô- Tiêu chuẩn thiết kế.

41. TCVN 5729:1997 Đường ô tô cao tốc – yêu cầu thiết kế.

42. TCVN 7025: 2002 Đường ô tô lâm nghiệp – Yêu cầu thiết kế.

43. TCVN 4054:2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.

44.22TCN 326-04 Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nộI địa – Tiêu chuẩn bến cảng thủy nộI địa.

Quyển 4: TIÊU CHUẨN THẾTKẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG

I.TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP.

1. TCVN 5686:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các kết cấu công trình xây dựng-Ký hiệu quy ước chung.

2. TCVN 6203:1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Lập ký hiệu - Ký hiệu chung.

3. TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.

4. TCVN 4058:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm kết cấu bằng bêtông và bêtông cốt thép-Dạnh mục chỉ tiêu.

5. TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Ký hiệu quy uớc và thể hiện bản vẽ.

6. TCVN 5572-1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Bản vẽ thi công.

7. TCXDVN 356:2005 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

8. TCVN 4116:1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

9. 14TCN 54-87 Quy trình thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép công trình thuỷ công.

10. 14TCN 56:88 Thiết kế đập bêtông và bêtông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

11. TCVN 198:1997 Nhà cao tầng – Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối.

12. TCXD 195:1997 Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi.

13. TCXD 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế.

14. TCXD 205:1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.

15. TCXDVN 269:2002 Cọc – Phương pháp ép dọc trục bằng tảI trọng tĩnh ép dọc trục.

16. TCXDVN 358: 2005 Cọc khoan nhòi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bêtông.

17. TCXDVN 359:2005 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ.

18. TCVN 6170-6:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 6: Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép.

19. TCVN 6170-7:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 7 - Thiết kế móng.

20. TCVN 5846:1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước.

21. TCXDVN 274:2002 Cấu kiện bêtông và bêtông cốt thép đúc sẵn – phương pháp thí nghiệm gia tảI đánh giá độ bền độ cứng và khả năng chống nứt.

22. TCXDVN 363:2006 Kết cấu bêtông cốt thép – Đánh giá độ bền của các cấu kiện chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tảI tĩnh.

23. TCVN 3993:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

24. TCVN 3994:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Phân lọai môi trường xâm thực.

25. TCXDVN 327:2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

II.TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP.

26. TCVN 4059:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép – Danh mục tiêu chuẩn.

27. TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ.

28. TCVN 5889:1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại.

29. TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

30. TCVN 6170-4:1998 Công trình biển cố định-Phần 4: Thiết kế kết cấu thép.

31. TCVN 6170-5:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 5: Thiết kế kết cấu hợp kim nhom.

32. TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn.

33. TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏI bị ăn mòn.

34. TCVN 5066:1990 Đường ống chính dẫn khí đốt - Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dướI đất – Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn.

III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU GỖ, GẠCH ĐÁ VÀ CÁC LOẠI KẾT CẤU KHÁC.

35. TCVN 4610:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ.

36. TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

37. TCXD 40:1987 Kết cấu xây dựng nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

38. TCVN 4253:1986 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

39. 14TCN 157-2005 Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén.

40. TCXD 150:1986 Thiết kế chống ồn cho nhà ở.

41. TCXDVN 277:2002 Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng.

42. TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.

43. TCXD 104:1983 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, Đường, Quảng trường đô thị.

 

Quyển 5: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.

I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH.

 

1. TCVN 4037:1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa.

2. TCVN 4038:1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa.

3. TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế-Ký hiệu đường ống.

4. TCVN 4036:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh.

5. TCVN 4615:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh.

6. TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

7. TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

8. TCXD 51:1984 Thoát nước - Mạng lướI bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

9. TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lướI đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

10. TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật.

11. TCXD 76: 1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp nước.

 

II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIẸN CÔNG TRÌNH.

12. TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện-Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.

13. TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

14. TCXD 27:1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

15. TCVN 2328:1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung.

16. TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dành cho nhà ở - Yêu cầu kỹ thuật.

17. TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần I-Nguyên tắc cơ bản – Đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa.

18. TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đăt điện của các tòa nhà, Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung.

19.TCVN 7447-5-55:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Các thiết bị khác.

20. TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5: 53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly , đóng cắt và điều khiển.

21. TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, Phần 5-54 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nốI đất – dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

22. TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nốI đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

23. 11 TCN – 18-2006 Quy phạm thiết bị điện - Phần I-Quy định chung.

24. 11TCN

Tư vấn thành lập phòng las xây dựng  

MÁY NÉN MARSHALL NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI THẮNG PHÁT

  Máy nén marshall là thiết bị quan trọng để xác định độ ổn định và độ dẻo marshall theo tiêu chuẩn TCVN 8860-1:2011, máy nén mẫu marshall 30kn được CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẮNG PHÁT nhập khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Nanjing Trung Quốc. 

Xem thêm

THẮNG PHÁT LÀ NƠI PHÂN PHỐI MÁY MARSHALL ĐIỆN TỬ HÀNG ĐẦU MIỀN NAM

  Máy nén Marshall điện tử là thiết bị dùng để xác định độ ổn định, độ dẻo marshall theo tiêu chuẩn TCVN 8860-1:2011, máy nén Marshall điện tử 30KN thuận tiện và dễ dàng sử dụng.... thiết bị dùng để thí nghiệm xác định độ ổn định Marshall và độ dẻo của bê tông nhựa. 

Xem thêm

THẮNG PHÁT | ĐƠN VỊ CUNG CẤP MÁY NÉN XI MĂNG CHÍNH HÃNG TẠI TPHCM

 Máy nén xi măng được nhập khẩu trực tiếp từ hãng New Luda Trung Quốc, hiện nay máy nén xi măng được sử dụng phổ biến tại các trung tâm kiểm định đo lường, trung tâm nghiên cứu khoa học, các trường nghề, trung tâm dạy nghề và phổ biến nhất là tại các phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng las-xd… 

Xem thêm

THẮNG PHÁT CHUYÊN BÁN MÁY KÉO THÉP ĐIỆN TỬ TRÊN TOÀN QUỐC

 Máy kéo thép điện tử là thiết bị kiểm tra độ bền của vật liệu được ứng dụng tại các phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng Las-Xd có nhiều chức năng như: kéo, nén, uốn kim loại và các vật liệu khác như bê tông, vữa, xi măng, gạch,… 

Xem thêm

MÁY KÉO THÉP THÍ NGHIỆM TẠI THẮNG PHÁT NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG

 Máy kéo thép thí nghiệm do tập đoàn Luda chế tạo  dùng để kéo nén thép trong phòng thí nghiệm, đây là dòng máy kéo thép cơ hiển thị kết quả trên đồng hồ chỉ thị kim rất bền. 

Xem thêm

MÁY NÉN BÊ TÔNG CƠ ĐẢM BẢO | ALO NGAY THẮNG PHÁT TƯ VẤN MIỄN PHÍ

 Máy nén bê tông cơ được nhập khẩu từ Trung Quốc dùng để kiểm tra đánh giá cường độ của bê tông, hoạt động ổn định và dễ sử dụng nên máy nén bê tông cơ TYE đáp ứng được hầu hết tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn làm thí nghiệm hiện nay. 

Xem thêm