×

DỤNG CỤ KIỂM TRA KHUÔN LE CHATELIER

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

DỤNG CỤ KIỂM TRA KHUÔN LE CHATELIER dùng để kiểm tra khuôn le chatelier 

DỤNG CỤ KIỂM TRA KHUÔN LE CHATELIER

Model: TP-50

trong lượng quả cân: 300g

Bảng tỷ lệ giá trị có khoảng cách tối thiểu 0,5 mm

Trọng lượng tịnh: ≈1,65kg