×

GIẤY LỌC MÁY LY TÂM TÁCH CHIẾT NHỰA ĐƯỜNG

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

GIẤY LỌC MÁY LY TÂM TÁCH CHIẾT NHỰA ĐƯỜNG dùng để lọc, giữ cốt liệu trong bát quay. Giấy lọc được cắt vừa vành của bát đựng mẫu.Dùng trong thí nghiệm chiết xuất nhựa.Bao gồm 100 tờ /1 hộp 

GIẤY LỌC MÁY LY TÂM TÁCH CHIẾT NHỰA ĐƯỜNG 

Dùng để lọc, giữ cốt liệu trong bát quay. Giấy lọc được cắt vừa vành của bát đựng mẫu.

Dùng trong thí nghiệm chiết xuất nhựa.Bao gồm 100 tờ /1 hộp

Chiều dày 1,3 mm ±0,1 mm
Đường Kính: 330mm