×

HỆ THỐNG ĐIỆN DI

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG ĐIỆN DI Mô tả: Model: Eco-Mini Xuất xứ: Analytik Jena Kiểu module cho tách các protein trong các gel polyacrylamide (PAGE) 9.4 x 8.0cm. Chạy 1 hoặc 2 gel đồng thời.  

Eco-Mini dùng cho các kỹ thuật tách khác nhau bao gồm SDS-PAGE, điện di điều chế, điện di gradient cũng như là các ứng dụng blotting. Module gel cho điện di chấp nhận các gel hand-cast cũng như là các gel pre-cast trong các ngăn chứa bằng nhựa. Đĩa thủy tinh cho 10.5cm đến 11.0cm và đến chiều dài 11.5cm có thể được sử dụng với module. Kích thước các gel pre-cast có thể dùng được là 8.0cm x 10.0cm đến 10.0cm x 10.0cm 

HỆ THỐNG ĐIỆN DI

Model: Eco-Mini
Xuất xứ: Analytik Jena Kiểu module cho tách các protein trong các gel polyacrylamide (PAGE) 9.4 x 8.0cm.

- Đĩa thủy tinh với vòng đệm thủy tinh cố định.
- Các module có thể thay đổi được cho điện di và blotting.
- Eco-Mini dùng cho các kỹ thuật tách khác nhau bao gồm SDS-PAGE, điện di điều chế, điện di gradient cũng như là các ứng dụng blotting.
- Module gel cho điện di chấp nhận các gel hand-cast cũng như là các gel pre-cast trong các ngăn chứa bằng nhựa. Đĩa thủy tinh cho 10.5 cm đến 11.0 cm và đến chiều dài 11.5 cm có thể được sử dụng với module. Kích thước các gel pre-cast có thể dùng được là 8.0 cm x 10.0 cm đến 10.0 cm x 10.0 cm.
- Để đổ khuôn gel, cho đĩa thủy tinh vào module gel, cố định cơ học và đặt vào Casting Stand. Sau khi polyme hóa tách ra khỏi Casting Stand và nhỏ vào bể đệm để chạy điện di.
- Có các phụ kiện riêng lẻ để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.