×

HÔP ẨM NHÔM

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Hộp ẩm nhôm - Hộp nhôm dùng trong thí nghiệm xác định độ ẩm của đất bằng phương pháp sấy trong tủ sấy thí nghiệm. Phương pháp này được thực hiện trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 4196-1995 

Hộp ẩm nhôm - Hộp nhôm dùng trong thí nghiệm xác định độ ẩm của đất bằng phương pháp sấy trong tủ sấy thí nghiệm. Phương pháp này được thực hiện trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 4196-1995

Hộp nhôm D40x20
Hộp nhôm D40x25
Hộp nhôm D55x35

Hộp nhôm D60x60
Hộp nhôm D70x38
Hộp nhôm D80x50

Hộp nhôm D80x52
Hộp nhôm D80x60
Hộp nhôm D95x45

Hộp nhôm D100x30
Hộp nhôm D65x40
Hộp nhôm D75x40

  • SẢN PHẨM CÒN NHIỀU KÍCH CỠ KHÁC QUÝ KHÁCH  ĐẶT HÀNG.