×

KÍCH ĐÙN MẪU VẠN NĂNG

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

KÍCH ĐÙN MẪU VẠN NĂNG 4” VÀ 6” Được dùng để tháo mẫu CBR, mẫu Marshall sau khi đầm tạo mẫu. 

KÍCH ĐÙN MẪU VẠN NĂNG

Kích đùn mẫu vạn năng 4" và 6"

Xuất xứ: Việt Nam

Kích dùng để tháo mẫu CBR, mẫu Marshall sau khi đầm tạo mẫu.