×

KÍNH LÚP THÍ NGHIỆM

Mã sản phẩm: KÍNH LÚP THÍ NGHIỆM

Giá: Liên hệ

KÍNH LÚP THÍ NGHIỆM Là dụng cụ để phóng to các vật mẫu trong thí nghiệm ở một giới hạn xác định, giúp thực hiện chính xác cũng như tìm hiễu mẫu vật rõ ràng hơn.

KÍNH LÚP THÍ NGHIỆM

Là dụng cụ để phóng to các vật mẫu trong thí nghiệm ở một giới hạn xác định, giúp thực hiện chính xác cũng như tìm hiễu mẫu vật rõ ràng hơn.