×

MÁY ĐO PH VÀ ĐO ĐỘ DẪN ĐỂ BÀN

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thang đo pH: -2.00 đến +16.000pH. + Độ phân giải : 0.001pH + Độ chính xác : 0.1%±1 digit + Buffers : 11 chương trình được lập trình sẳn và 05 chương trình do người sử dụng cài đặt + Slope : 80 – 120% Thang đo độ dẫn: 0– 2000mS/cm.  

+ Độ phân giải : 0.001µs/cm + Độ chính xác : 0.5% toàn thang đo + Hiệu chuẩn : Từ 1 đến 3 điểm + 03 chương trình được lập trình sẳn và 03 chương trình do người sử dụng cài đặt + Bù trừ nhiệt độ: Từ - 5ºC đến + 105ºC Thang đo mV: -2000mV đến 2000mV. + Độ phân giải : 0.1mv + Độ chính xác : 0.1% ±1 digit + Calibration : 1 điểm Hiển thị màn hình LCD hiện thị đồng thời 02 kênh , hiện thị thời gian thực Bộ nhớ lưu trữ 12000 kết quả đo Cung cấp bao gồm: Máy đo pH và độ dẫn model C3010 Điện cực đo pH Điện cực đo độ dẫn Dung dịch chuần pH 4; 7; 10: Mỗi loại 50 mL 

Máy đo pH và độ dẫn để bàn

Model: C3010

Mã đặt hàng: C3010T

Hãng sản xuất: Consort – Bỉ

  • Thang đo pH: -2.00 đến +16.000pH.

      + Độ phân giải : 0.001pH

      + Độ chính xác : 0.1%±1 digit

      + Buffers : 11 chương trình được lập trình sẳn và 05 chương trình do người sử dụng cài đặt   

      + Slope : 80 – 120%

  • Thang đo độ dẫn: 0– 2000mS/cm.

      + Độ phân giải : 0.001µs/cm

      + Độ chính xác : 0.5% toàn thang đo

+ Hiệu chuẩn :  Từ 1 đến 3 điểm

+ 03 chương trình được lập trình sẳn và 03 chương trình do người sử dụng cài đặt

+ Bù trừ nhiệt độ: Từ - 5ºC đến + 105ºC

  • Thang đo mV: -2000mV đến 2000mV.

      + Độ phân giải : 0.1mv

      + Độ chính xác : 0.1% ±1 digit

      + Calibration : 1 điểm

  • Hiển thị màn hình LCD hiện thị đồng thời 02 kênh , hiện thị thời gian thực
  • Bộ nhớ lưu trữ 12000 kết quả đo

Cung cấp bao gồm:

  • Máy đo pH và độ dẫn model C3010
  • Điện cực đo pH
  • Điện cực đo độ dẫn
  • Dung dịch chuần pH 4; 7; 10: Mỗi loại 50 ml.