×

MÁY PHÁ MẪU COD

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

- Số ống nghiệm: 25 ống COD (đường kính 16 x 100 mm); - Nhiệt độ của phản ứng: 105°C hoặc 150°C - Độ ổn định nhiệt độ: ±0.5°C - Độ chính xác: ±2°C - Thời gian gia nhiệt: 10-15 phút, phụ thuộc vào nhiệt độ lựa chọn. - Cài đặt thời gian: 0 đến 180 phút  

 Hiển thị các thông số bằng màn hình LCD. - Block gia nhiệt làm bằng nhôm -Nhiệt độ làm việc lớn hơn nhiệt độ môi trường đến 1600C bước tăng 10C - Thời gian phá mẫu: có thể cài đặt từ 1 đến 199phút -Số vị trí để mẫu: 16 vị trí (với 14 vị trí cho ống nghiệm đường kính ngoài 16mm, 02 vị trí cho ống nghiệm đường kính ngoài 22mm dung để phá mẫu bùn) -Hiển thị nhiệt độ cài đặt và thời gian còn lại của quá trình phá mẫu -Có bộ bảo vệ khi quá nhiệt - Độ an toàn và điều kiện ổn định đảm bảo các ống nghiệm khi phá mẫu rất an toàn Cung cấp bao gồm: + Máy phá mẫu COD , code: 839800 + Block gia nhiệt 25 vị trí 

MÁY PHÁ MẪU COD

MODEL: 839800

HÃNG SẢN XUẤT: HANNA – MỸ

NHÀ SẢN XUẤT : RUMANI 

- Số ống nghiệm: 25 ống COD (đường kính 16 x 100 mm);

- Nhiệt độ của phản ứng: 105°C hoặc 150°C
- Độ ổn định nhiệt độ: ±0.5°C 
- Độ chính xác: ±2°C
- Thời gian gia nhiệt: 10-15 phút, phụ thuộc vào nhiệt độ lựa chọn.
- Cài đặt thời gian: 0 đến 180 phút

- Hiển thị các thông số bằng màn hình LCD.

- Block gia nhiệt làm bằng nhôm

 -Nhiệt độ làm việc lớn hơn nhiệt độ môi trường đến 1600C bước tăng 10C

- Thời gian phá mẫu: có thể cài đặt từ 1 đến 199phút

-Số vị trí để mẫu: 16 vị trí  (với 14 vị trí cho ống nghiệm đường kính ngoài 16mm, 02 vị trí cho ống nghiệm đường kính ngoài 22mm dung để phá mẫu bùn)

-Hiển thị nhiệt độ cài đặt và thời gian còn lại của quá trình phá mẫu

-Có bộ bảo vệ khi quá nhiệt 

- Độ an toàn và điều kiện ổn định đảm bảo các ống nghiệm khi phá mẫu rất an toàn

Cung cấp bao gồm:

+ Máy phá mẫu COD , code: 839800

+ Block gia nhiệt 25 vị trí