×

MICROPIPETTE CÓ HẤP 8 KÊNH

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Có thể hấp hoàn toàn và chịu đựng khử trùng hơi nước ở 121°C , 1 atm trong 20 phút. - Sau khi hấp khử trùng các pipette phải được làm lạnh xuống và để khô trong 12 giờ. - Bước hiệu chỉnh : 5µl - Sai số : ± 0.25% tại 300µl ± 0.50% tại 150µl ± 0.80% tại 50µl - Thích hợp với đĩa đựng mẫu tiêu chuẩn 96 chỗ - Đầu rót mẫu có thể xoay được - Sử dụng thích hợp với các loại đầu tip - Đã được hiệu chuẩn theo ISO 8655 / DIN 12650 - Trọng lượng nhẹ , thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng

Micropipette có hấp 8 kênh

Hãng sx : Scilogex - Mỹ
Xuất xứ : Trung Quốc
Cat. No : 713112129999
Thể tích : 50 - 300µl 

Mô tả thiết bị : 
- Có thể hấp hoàn toàn và chịu đựng khử trùng hơi nước ở 121°C , 1 atm trong 20 phút.
- Sau khi hấp khử trùng các pipette phải được làm lạnh xuống và để khô trong 12 giờ.
- Bước hiệu chỉnh : 5µl
- Sai số : ± 0.25%  tại 300µl
               ± 0.50%  tại 150µl
               ± 0.80%  tại 50µl
- Thích hợp với đĩa đựng mẫu tiêu chuẩn 96 chỗ
- Đầu rót mẫu có thể xoay được 
- Sử dụng thích hợp với các loại đầu tip 
- Đã được hiệu chuẩn theo ISO 8655 / DIN 12650
- Trọng lượng nhẹ , thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng