×

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

- Dung tích: 85lít - Kích thước buồng hấp: 400 Þ x 672mm - Kích thước tổng thể: 610 x 650 x 980mm(WxDxH) - Trọng lượng: 78kg - Ap suất tiệt trùng an toàn cho người sử dụng lên đến 0.25 MPa. - Nhiệt độ tiệt trùng cho phép điều chỉnh từ: 40oC–137oC.  

Thời gian tiệt trùng cho phép điều chỉnh từ 0– 10giờ hoặc liên tục.

- Nhiệt độ làm ấm có thể điều chỉnh: 40-60oC

- Thời gian làm ấm có thể điều chỉnh: 0- 48giờ.

- Cài đặt nhiệt độ, thời gian bằng bộ vi xử lý..

- Chương trình tiệt trùng hoàn toàn tự động, hơi được tự động thoát hơi khi qúa trình tiệt trùng kết thúc.

- Có 3 chương trình vận hành hoàn toàn tự động thuận tiện cho người vận hành. A/ Gia nhiệt ® tiệt trùng ® thoát khí B/ Gia nhiệt ® tiệt trùng ® thoát khí ®làm ấm mẫu C/ Gia nhiệt hoà tan môi trường ® làm ấm mẫu.

- Hiển thị áp suất qua đồng hồ chỉ kim .

- Màn hình hiển thị cho phép hiển thị nhiệt độ: 40– 137oC và thời gian hấp.

- Vật liệu kết cấu bằng thép không gỉ.

- Tự động ngưng hoạt động khi thiếu nước trong buồng đốt bằng tín hiệu âm thanh.

- Chức năng an toàn: bảo vệ áp suất, bảo vệ nhiệt độ, báo động khi thiếu nước trong buồng

- Nguồn điện 220V/50Hz

Thiết bị cung cấp bao gồm:

- Máy chính model CL-40M

- 02 giỏ đựng mẫu bằng lưới Inox

- Ống thoát hơi nước thải

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG ALP

MODEL: CL-40M

HÃNG SẢN XUẤT: ALP - NHẬT

Thông số kỹ thuật:

-  Dung tích: 85lít

-  Kích thước buồng hấp: 400 Þ x 672mm

-   Kích thước tổng thể: 610 x 650 x 980mm(WxDxH)

-   Trọng lượng: 78kg

-   Ap suất tiệt trùng an toàn cho người sử dụng lên đến 0.25 MPa.

-    Nhiệt độ tiệt trùng cho phép điều chỉnh từ: 40oC–137oC. Thời gian tiệt trùng cho phép điều chỉnh từ 0– 10giờ hoặc liên tục.

-   Nhiệt độ làm ấm có thể điều chỉnh: 40-60oC

-   Thời gian làm ấm có thể điều chỉnh: 0- 48giờ.

-   Cài đặt nhiệt độ, thời gian bằng bộ vi xử lý..

-   Chương trình tiệt trùng hoàn toàn tự động, hơi được tự động thoát hơi khi qúa trình tiệt trùng kết thúc.

-   Có 3 chương trình vận hành hoàn toàn tự động thuận tiện cho người vận hành.

A/ Gia nhiệt ® tiệt trùng ® thoát khí

B/ Gia nhiệt ® tiệt trùng ® thoát khí ®làm ấm mẫu

C/ Gia nhiệt hoà tan môi trường ® làm ấm mẫu.

-   Hiển thị áp suất qua đồng hồ chỉ kim .

-    Màn hình hiển thị cho phép hiển thị nhiệt độ: 40– 137oC và thời gian hấp.

-   Vật liệu kết cấu bằng thép không gỉ.

-   Tự động ngưng hoạt động khi thiếu nước trong buồng đốt bằng tín hiệu âm thanh.

-   Chức năng an toàn: bảo vệ áp suất, bảo vệ nhiệt độ, báo động khi thiếu nước trong buồng

-   Nguồn điện  220V/50Hz

Thiết bị cung cấp bao gồm:

-   Máy chính model  CL-40M

-    02 giỏ đựng mẫu bằng lưới Inox

-    Ống thoát hơi nước thải

-   Tài liệu hướng dẫn sử dụng