×

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG Là dụng cụ dùng để thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp vật liệu (đất, đất gia cố, đá gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên…) tại hiện trường bằng phễu rót cát làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K của lớp nền, móng đường.

Hệ số đầm chặt K được xác định trên cơ sở khối lượng thể tích khô xác định theo quy trình này và khối lượng thể tích khô lớn nhất của mẫu vật liệu cùng loại xác định theo "Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm" 22 TCN 333-06. Quy trình này chỉ áp dụng cho những loại vật liệu có không quá 50% lượng hạt nằm trên sàng 19,0 mm.

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG
Xuất xứ: Việt Nam.
Bộ bao gồm: Bình cát chuẩn 4 lít, tấm rung trọng hiện trường, thùng gỗ, đinh gim.