×

PIPETTE BẦU

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

PIPETTE BẦU MSP: H5JC Nhà sản xuất: TQ Pipet bầu 1ml - 100ml 

PIPETTE BẦU

Chi tiết sản phẩm

Pipet bầu 1ml – 100ml

Xuất xứ: china

Thông tin đặt hàng

TÊN HÀNG

DUNG TÍCH

ĐVT

Pipet bầu

1ml (BLUE)

Cái

2ml (ORANGE)

Cái

3ml (BLACK)

Cái

5ml (WHITE)

Cái

10ml (RED)

Cái

15ml

Cái

20ml (YELLOW)

Cái

25ml (BLUE)

Cái

50ml (RED)

Cái

100ml (YELLOW)

Cái