×

TẤM ĐỆM CAO SU CAPPING D150MM

Mã sản phẩm: TẤM ĐỆM CAO SU CAPPING D150MM

Giá: Liên hệ

TẤM ĐỆM CAO SU CAPPING D150MM dùng trong thí nghiệm bê tông là tấm đệm để nén các mẫu trụ bê tông các loại kich thước từ 150mm trở xuống  

TẤM ĐỆM CAO SU CAPPING D150MM

TẤM ĐỆM CAO SU CAPPING D150MM

dùng trong thí nghiệm bê tông là tấm đệm để nén các mẫu trụ bê tông các loại kich thước từ 150mm trở xuống 

Sản phẩm liên quan

Thiết bị Thắng Phát
MÁY NÉN BÊ TÔNG 200 TẤN - TYE2000 - LUDA

MSP: MÁY NÉN BÊ TÔNG 200 TẤN - TYE2000 - LUDA

Thiết bị Thắng Phát
SÚNG BẮN BÊ TÔNG C380 MATEST

MSP: SÚNG BẮN BÊ TÔNG C380 MATEST

Thiết bị Thắng Phát
MÁY NÉN BÊ TÔNG CƠ TYE 2000KN

MSP: MÁY NÉN BÊ TÔNG CƠ

Thiết bị Thắng Phát
MÁY NÉN BÊ TÔNG ĐIỆN TỬ 2000KN

MSP: MÁY NÉN BÊ TÔNG ĐIỆN TỬ 2000KN

Thiết bị Thắng Phát
MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀI MÒN BÊ TÔNG

MSP: MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀI MÒN BÊ TÔNG