×

THÌA TRỘN MẪU

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

THÌA TRỘN MẪU Dùng để trộn mẫu thí nghiệm, phục vụ cho công tác thí nghiệm được an toàn, đảm bảo vệ sinh và tiến trình thí nghiệm hiệu quả. 

THÌA TRỘN MẪU

Dùng để trộn mẫu thí nghiệm, phục vụ cho công tác thí nghiệm được an toàn, đảm bảo vệ sinh và tiến trình thí nghiệm hiệu quả.

chất liệu Inox