×

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM NHANH VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM NHANH VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG -Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D4944 / AASHTO T217 / UNE 7804 / BS 6576 -Ứng dụng : thích hợp đo độ ẩm đất, cát, đá, vật liệu nghiền mịn hoặc thô.

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM NHANH VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG

- Bình chuẩn đựng mẫu thử có gắn đồng hồ
- Cân thăng bằng và quả cân chuẩn
- Bi sắt
- Chổi lông
- Thuốc thử (CaCl2)
- Hộp đựng