×

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỔN THẤT KHI NUNG

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỔN THẤT KHI NUNG Dùng để xác định độ tổn thất của nhựa đường khi nung. Kích thước gọn nhẹ, đồng bộ với tủ sấy. 

Phương pháp này áp dụng để xác định tính chất đặc trưng của các sản phẩm dầu mỏ cụ thể bằng cách xác định lượng tổn thất về khối lượng khi gia nhiệt trong điều kiện tiêu chuẩn. Lấy 50 g vật liệu, rót đều vào cốc có đường kính 55 mm, cốc này được gia nhiệt khi đang quay trong 5 giờ ở nhiệt độ 163 oC (325 oF). Phần trăm tổn thất khối lượng được xác định bằng cách so sánh các tính chất của vật liệu trước và sau khi gia nhiệt. Phương pháp này chỉ ra được số đo tương đối về độ bay hơi của vật liệu ở điều kiện của phép thử. 

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỔN THẤT KHI NUNG

Dùng để xác định độ tổn thất của nhựa đường khi nung.

Kích thước gọn nhẹ, đồng bộ với tủ sấy.

Tốc độ quay mô tơ: 5v/phút

Thiết bị bao gồm:

+ Mô tơ quay

+ Giá treo với 9 vị trí đặt mẫu

+ 9 hộp đựng mẫu