×

THÙNG DUNG TRỌNG (HỘC ĐONG)

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

THÙNG DUNG TRỌNG (HỘC ĐONG) Là dụng cụ dùng để xác định khối lượng hạt cốt liệu trong thí nghiệm xây dựng. Xuất xứ: Việt Nam
Bao gồm:
Thùng dung trọng 1 lít
Thùng dung trọng 2 lít
Thùng dung trọng 3 lít
Thùng dung trọng 5 lít
Thùng dung trọng 7 lít

THÙNG DUNG TRỌNG (HỘC ĐONG)
Xuất xứ: Việt Nam
Bao gồm:
Thùng dung trọng 1 lít
Thùng dung trọng 2 lít
Thùng dung trọng 3 lít
Thùng dung trọng 5 lít
Thùng dung trọng 7 lít
Thùng dung trọng 10 lít
Thùng dung trọng 14 lít
Thùng dung trọng 15 lít
Thùng dung trọng 18 lít
Thùng dung trọng 20 lít
Thùng dung trọng 30 lít