×

TỦ NHIỆT ẨM, TỦ NUÔI CẤY

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

TỦ NHIỆT ẨM, TỦ NUÔI CẤY Mô tả: Model: STH - E305 Xuất xứ: Daihan - Hàn Quốc Chức năng: Tạo điều kiện môi trường, nhiệt độ, ánh sáng, bức xạ, khí hậu phù hợp với điều kiện tăng trưởng của thực vật,cây trồng, … Tủ nuôi cấy loại Eco, 305 Lit., -20℃ to 80℃. 

TỦ NHIỆT ẨM, TỦ NUÔI CẤY

Model: STH - E305

Xuất xứ: Daihan - Hàn Quốc

Chức năng: Tạo điều kiện môi trường, nhiệt độ, ánh sáng, bức xạ, khí hậu phù hợp với điều kiện tăng trưởng của thực vật,cây trồng, … Tủ nuôi cấy loại Eco, 305 Lit., -20℃ to 80℃.