×

TỦ SẤY MẪU

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

TỦ SẤY MẪU Mô tả: Model: ThermoStable ON-155 Xuất xứ: Daihan - Hàn Quốc Chức năng: Làm khô mẫu bằng cách gia nhiệt; Tủ sấy mẫu loại đối lưu, 155 Lit., to 230°C. 

TỦ SẤY MẪU

Model: ThermoStable ON-155

Xuất xứ: Daihan - Hàn Quốc

Chức năng: Làm khô mẫu bằng cách gia nhiệt; Tủ sấy mẫu loại đối lưu, 155 Lit., to 230°C.