×

VÒNG CUNG LỰC 30KN,50KN

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Được sử dụng để đo mức tải và hiệu chuẩn cho các máy thử nghiệm. Được làm bằng thép hợp kim đặc biệt. 

Tất cả các loại vòng ứng biến tiêu chuẩn đều được cung cấp kèm theo đồng hồ đo loại 5x0.001mm và loại vòng ứng biến điện tử kèm theo đầu đo điện tử. Tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng, có thể sử dụng nhiều loại vòng ứng biến khác nhau. 

VÒNG CUNG LỰC

Được sử dụng để đo mức tải và hiệu chuẩn cho các máy thử nghiệm. Được làm bằng thép hợp kim đặc biệt. Tất cả các loại vòng ứng biến tiêu chuẩn đều được cung cấp kèm theo đồng hồ đo loại 10mmx 0.01mm và loại vòng ứng biến điện tử kèm theo đầu đo điện tử. Tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng, có thể sử dụng nhiều loại vòng ứng biến khác nhau.

Đồng hồ đo: 10mm x 0.01mm

Các loại cung lực bao gồm:

- Cung lực 50kn

- Cung lực 30kn

- Cung lực 10kn

- Cung lực 1,2kn